Hozzájáruló nyilatkozat

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

JOGI SZEMÉLY SZERZŐDŐ PARTNEREK TERMÉSZETES SZEMÉLY KÉPVISELŐINEK ELÉRHETŐSÉGI ADATAI KEZELÉSÉHEZ

AZ ÉRINTETT NEVE:

 

BEOSZTÁSA:

 

CÍME:

 

TELEFONSZÁMA:

 

E-MAIL CÍME:

 

ONLINE AZONOSÍTÓ (ha van):

 

 

INFORMÁCIÓK:

ADATKEZELŐ:

FA-HOR BT.

AZ ADATKEZELŐ HONLAPJA:

www.fa-hor.hu

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Az érintett hozzájárulása

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:

Fazekas Tamás

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

Az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.

 

A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek postázás szállítás céljából a Magyar Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak, vagyonvédelem céljából a társaság vagyonvédelmi megbízottjának

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:

 

Önnek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani

Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradása nehezítheti a kapcsolattartást.

További információk a Társaság honlapján (a láblécben) elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.

 

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, személyes adataim fenti célú kezeléséhez hozzájárulok.

 

Kelt, ______________________ 20 ____ év _____________ hó _____ nap

 

 

____________________________

                  Aláírás

 

Útmutató:

Ez a szerződési kikötés a vállalkozás, szervezet által a tevékenységi körében JOGI SZEMÉLLYEL kötött bármely szerződés (adásvétel, megbizás, vállalkozás stb.) esetén alkalmazható - a jogi személy természetese személy képviselői, kapcsolattartói adatainak kezelésére.

Az adatkezelési kikötést a szerződés mellékleteként – külön okiratba foglaltan – javasoljuk alkalmazni.

Az INFORMÁCIÓK rész 1-2 mezője értelemszerűen kitöltendő.

Lényeges, hogy a társaság az adatkezelési tájékoztatóját a honlapján közzétegye. Ha nincs honlapja, akkor azt papíralapon kell, aláírásával igazoltan megismertetni az érintettel.

SütiMint minden weboldal, ez is sütiket használ a jobb felhasználói élmény érdekében.

A további böngészéssel ön elfogadja ezt.

 

 

  Az adatkezelésről...   Adatkérő lap   Hozzájáruló nyilatkozat