Telepítési útmutató

Tartalomjegyzék

TERVEZÉS

(Az útmutató végén letöltési lehetőség)

 1. Ellenőrizzük a helyi előírásokat, rendelkezéseket, hogy szükségünk van-e valamilyen engedélyre. Rögzítsük a szükséges információkat. Szerezzük be a szükséges engedélyeket.
 2. Lépjünk kapcsolatba a helyi közüzemi vállalatokkal, hogy megtudjuk, hol vannak a föld alatti áram-, víz-, gáz- és kábel tv vezetékek. Ellenőrizzük ezeket a munkalapon.
 3. Határozzuk meg és rögzítsük a munkalapon:
  - a kert méreteit
  - a ház méreteit
  - a kerítés, vagy fal méreteit
  - az aszfaltozott, vagy kövezett terület méreteit
  - a vízforrás helyét
 4. Határozzuk meg a háztartási víz kapacitást, illetve a saját kút esetén, a kút és a szivattyú kapacitását, ami a rendszer tervezésének alapja. Az eredményeket írjuk fel a munkalapra.
  Ellenőrizzük a víznyomást nyomásmérővel, csavarozzuk a mérőt a vízórához legközelebb lévő külső csapra. Ügyeljünk arra, hogy a házban máshol ne legyen használatban víz, és minden külső csap el legyen zárva. A mérő felszerelése után nyissuk meg a csapot, és olvassuk le a víznyomást Bar-ban.
  Ellenőrizzük a vízóra méretét  ( 5/8”-3/4”-1” ) gyakran közvetlenül bele van öntve a mérő házába.
  Ellenőrizzük az ellátó vezetékek méretét. Állapítsuk meg az utcai víznyomócsőtől a házig vezető cső helyét. Mérjük meg, milyen hosszú zsineg éri körül a csövet, és írjuk be a munkalapra az ellátó vezeték csövének méretét. Mivel a nyomásveszteséget egy csőhálózatban számos tényező befolyásolja, az így kapott számot ellenőrizzük a gyakorlatban: 1 perc alatt kifolyt víz literben × 60/1000=m3/óra

zona1

Parcellaterv:

A ház, a garázs, a behajtó, a belső udvar és a járdák helyét meghatározzuk.
A kertben található különböző növénytípusokat azonosítsuk sajátos öntözési igényük szerint. A parcellatervben látható jelekkel rajzoljuk meg őket. Figyelem: ez nagyon fontos a rendszer megtervezéséhez. A parcellát osszuk zónákra, a különböző növénytípusok és öntözési igényük szerint. Valószínűleg nincs elegendő háztartási víz kapacitás ahhoz, hogy az egész kertet egyszerre öntözzük ( hacsak a kert nem nagyon kicsi ). A legvalószínűbb az, hogy a kertet zónákra kell osztani, és így egyszerre egy zónát öntözhetünk. Egy zóna a csövezet, és a szórófejek egy része, amelyet egy mágnes szelep kapcsol be-és ki. A zónákat jelöljük, 1,2,3 stb. számokkal.

 1. Jelöljük ki nagy, vagy kis területen működő szórófejet, mindegyik zónára.
  a)    Ha egy zóna legkisebb oldala 9 méternél nagyobb, használjunk nagy területre való szórófejet.
  b)    Ha zóna legkisebb oldala 9 méternél kisebb, használjunk kis területre való szórófejet.
 2. Pop-up vagy állandó kiemelkedésű szórófej? A szórófejek kaphatók pop-up (kiemelkedő ), vagy állandó kiemelkedésű modellek. Az előbbiek nagy nyírott pázsit területen használhatók, az utóbbiakat csövekre szerelik, magas takaró növényzet, kertek, vagy bokrok fölé.

szoronagy

Szórófejek nagy területre

Nelson fogaskerék-hajtású pop-up szórófej (5500, 6000 modell)
Nelson fogaskerék-hajtású állandó kiemelkedésű szórófej (5501, 6001 modell)

Fogaskerékhajtás:

Csendes forgású szórófej, amely teljes vagy részkört járt be, és vízhajtású motor adja a forgatóerőt.

 

Szórófejek kis területre

Nelson 6304-es szórófej testhez

Spray típusú szórófej:

Nem forog, mint a rotoros, a fúvóka határozza meg a szórásképet.

 

MP Rotátor:

Csendes forgású szórófej, amely teljes, vagy részkört öntöz a szórófej kiválasztásától függően (90-210, 210-270, 360, ill. négyszög), a szórófejet a víz hajtja, egyetlen mozgó alkatrészt tartalmaz.
Fontos: a zónán belül nem szabad vegyesen használni a rotoros, vagy spray típusú fejeket, mert más a csapadék intenzitás.
A szórófejeket egyenlő távolságra helyezzük el a parcellaterven, a papíron megrajzolt séma szerint. Használjuk ugyanazokat a szórófejeket az egyes zónákra.  A nagy területre való szórófejeknek 8-12 méterre kell lenniük egymástól, a szórási távolságtól függően, a kis területekre szóróknak pedig 2,5-8 méterig. E tőtávolság révén a szórófejek úgy fedhetik át egymást, hogy egyenletes vízeloszlást biztosítsanak.

 

Hogyan helyezzük el a szórófejeket?

 1. Válasszunk ki egy zónát és döntsük el, hogy milyen szórástávolságú szórófejeket használjunk (fogaskerék-hajtású, spray, MP Rotator)
 2. Először helyezzünk el negyedkörös szórófejeket a sarokban
 3. Ezután helyezzünk félkörös szórófejeket az oldalak mentén
 4. Végül tegyünk teljes körös szórófejeket a központokba
 5. Négyzetalakban, egyenletesen helyezzük el a szórófejeket úgy, hogy fejtől fejig takarásban legyen
 6. Ismételjük ezt meg minden zónánál

Néhány példa:

Szűk, 0,6-1,2 méteres széles sávok, egymástól 4-5 méterre. Használjunk sávszóró fúvókát.


Szelepek és csövek elhelyezése

A rajz alapján töltsük ki a munkalap zónatáblázatát. Mindegyik zónát egy szelep vezérli. Ez maximálja háztartási víz kapacitásunk felhasználását.

 

Hogyan töltsük ki a zónatáblázatot?

 1. Írjuk be a háztartási víz kapacitást. Írjuk be ugyanezt a számot mindegyik rovatba.
 2. Válasszunk ki egy zónát a tervrajzon. Számoljuk meg, hány negyed, fél, és teljes körös szórófej szükséges. Írjuk be a számokat a zónatáblázat megfelelő oszlopiba.
 3. Mindegyik szórófej típus számát szorozzuk meg tőle balra lévő m3/óra értékkel.
 4. Számítsuk ki az összes m3/órát mindegyik zónára (teljes szórófej kapacitás).
 5. Osszuk el az egyes zónákra szükséges m3/óra értéket a háztartási víz kapacitással.
 6. Ha ez a szám 1-nél bármelyik zónán nagyobb, azt két külön zónára kell osztanunk, mindegyikre saját szeleppel. A kép tovább nagyítható
  A kép tovább nagyítható

 

Helyezzük el a szelepeket és a csövezetet a tervrajzon

Minden zónának saját szelepe legyen. Egy szelep vezérli a vízáramlást egy szórófej zónára. Csoportosítsuk össze a szelepeket egy szeleposztóba. Ha öt vagy több szelep szükséges az összes zóna öntözéséhez – vagy a zónák úgy oszlanak el, hogy egy részük a ház mögött van, más részük előtte -, akkor két elosztó telepítését tervezzük. Telepítsünk egyet a hátsó udvari zónákhoz, egy másikat pedig az első udvarba. Az elosztó az ellátó vezeték közelébe legyen. Miután döntöttünk a vezérlőszelepek, elosztók, és helyek számáról, jelöljük meg azokat a tervrajzon.

A megfelelő cső kiválasztása

Hogy a telepítés a lehető legegyszerűbb legyen, használjunk 1” csöveket normál kert esetén 2,7 m3/óra háztartási víz kapacitásig. Annak eldöntéséhez, mennyi csövet rendeljünk, vonalzóval mérjük, meg a csövezet hosszúságát a tervrajzon mindegyik zónára, adjuk össze a zónákat, és adjunk hozzá néhány métert a biztonság kedvéért. A KPE cső merev különböző hosszúságú tekercsben, különböző falvastagságban kapható. Az LPE cső rugalmas különböző falvastagságban kapható. Az ilyen csövet kúpos szorítógyűrűs idomokkal használjuk, a KPE csőveket KPE idomokkal használjuk. Mivel az LPE rugalmas a merev KPE-nél kisebb valószínűséggel árt neki a fagy.

 

A víz és a vezérlő bekötése

Olyan klímájú helyeken, ahol fagyok előfordulnak a rendszerben maradó víz károsíthatja és még el is törheti a csövet, ha nincs kiürítve. A csatlakozási utasításokat követve iktassunk be T idomot és egy fagycsappal alábbi négy lépéssel előzzük meg a fagykárosodást.

 1. Telepítsünk kazán víztelenítőt a vízbekötés közelébe. Zárjuk le a rendszert. Zárjuk le és víztelenítsük a rendszert minden ősszel, nyitva hagyva a víztelenítőt.
 2. Annak biztosítására, hogy az elektromos szelepek teljesen víztelenítve vannak, a rendszer vízellátásának lezárása után kézzel kapcsoljuk be a vezérlőt, és helyezzük áram alá minden szelepet egyenként 1-2 percre.
 3. Helyezzünk automatavíztelenítő szelepet mindegyik zóna csővezetékének alsó pontjára, vagy mindegyik vezeték legalsó szórófejének alsó csatlakozására. Tegyünk egy maroknyi kavicszúzalékot minden szórófej alá a talajba való megfelelő vizelvezetéshez.
 4. A legbiztosabb megoldás, azonban ha nem használunk víztelenítő szelepeket, a rendszert minden ősszel át kell fújni sűrített levegővel. 6-8 baros kompresszorra lesz szükség, de ne haladja meg a rendszer nyomásértékét. Kereskedője válaszolni tud minden ezzel kapcsolatos kérdésre.


A vízforrás bekötésének terve (nem fagyos klímaviszonyok között)

Gyorscsatlakozós T elemmel kössük az öntözőrendszert a háztartási vízforráshoz. Ha van, kutunk kapcsolódhatunk az erre épített szivattyúhoz (ekkor szivattyúkapcsoló relét kell az automatához kötni, vagy áramlásérzékelős kapcsolóval ellátni, vagy házi vízműhöz kötni). Kútvíznél fontos, hogy hálós szűrővel szűrjük a vizet közvetlenül a szivattyú után, mert a kútvízben lévő szennyeződés illetve homok a szelepeket és a szórófejeket károsíthatja. Ha túl sok homok van, a vízben használjunk homokleválasztó ciklont. Ezután illesszük be az öntözőrendszer főcsapját (lehetőleg műanyag gólyoscsapot). Kezdjük meg a csőtelepítést.

Víz visszaáramlás megelőzése

Sok építési rendelet megköveteli a visszacsapó szelep használatát, hogy a rendszer vize ne folyjon vissza a háztartási és városi vízellátó rendszerbe. Kérdezzük meg a kereskedőnket melyik az az eszköz, amely a legjobb a rendszerünkhöz, és megfelel a helyi előírásoknak. Az eszközt helyezzük a szelepelosztó és a záró szelep közé. A szükségesnél alacsonyabb kategóriájú visszafolyás gátló eszközt nem építhetünk be.

 

Automata vezérlő bekötésének terve

A huzalozási terv elkészítésénél először döntsük el, hol akarjuk elhelyezni a vezérlőt - a garázsban, a pincében - vagy bármely megfelelő helyen ahol 220 V-os áramforrás van.
Megfelelő minőségű, és vastagságú szigeteltkábellel csatlakoztassuk a szelepeket a vezérlőhöz. Egy vezetékér kell minden szelephez, valamint egy közös vezetékér. Ha például 6 zónás rendszert kábelezünk be, 7 érből álló kábelt vásároljunk, elég hosszút ahhoz, hogy a vezérlőtől elérjen a legtávolabbi szelepig.
Az öntözőrendszerhez kis feszültség (24 V) szükséges, és sokkal biztonságosabb a használata, mint a 220 V-os áramé. A vezetéket be lehet ásni a csővel együtt. A szelephez vezető minden csatlakozásnak vízállónak kell lennie, vízálló csatlakozásokkal (3M csatlakozó). Szelepenként kettő csatlakozásra lesz szükség.
Válasszunk egy Signature automata vezérlőt a rendszerhez, amely be és ki kapcsolja a szelepeket a beprogramozott öntözési terv szerint.
Időt és pénzt takarítunk meg, ha csak azt öntözzük, amit kell, és amikor kell. Különösen hasznos ez azok számára, akik nincsenek mindig otthon, illetve olyan területeken, ahol vízkorlátozások vannak. A Signature vezérlő további előnye, hogy korlátozza a növény kiszáradását a túl vagy alul öntözés kiküszöbölésével. Olyan vezérlőt válasszunk, amelyen van annyi zónavezérlési lehetőség ahány zónaszelepünk van. Ha például nyolc szelepünk van, nyolczónás vezérlőre van szükség, de ha rendszerünket később bővíteni szeretnénk, akkor célszerű néhány zónával nagyobb vezérlőt választani. A vezérlő kiválasztásánál vegyük figyelembe, hogy kül vagy beltérre telepítjük.

 

Eszköz és anyaglista

A tervrajz felhasználásával számoljuk meg a vezérlő elemeit, a szelepeket és tartozékokat, a vízforrás bekötésének eszközeit, a szórófejeket, a csöveket és szerelvényeket, valamint a szórófej csatlakozó elemeit és szerelvényeit. Használjuk a rajzokon látható kódszámokat, amikor megrendeljük a munkalapon felsorolt alkatrészeket és eszközöket. A kereskedőnkkel ellenőriztessük a szórófej tervet valamint az eszköz és anyaglistát. Vásároljuk meg a szükséges eszközöket.

 

Letöltés PDF formátumban:

# Név Verzió Leírás Méret Letöltve Letöltés
Telepítés_HD Nagy felbontású képekkel (nagyobb méret) 5.57 MB 515 Letöltés Előnézet
Telepítés Normál minőségű PDF 1.25 MB 478 Letöltés Előnézet

 

Responsive Slideshow
Internetes vezérlő

Az SCS Share egy internet alapú központi rendszer, ami a Signature vezérlőkkel kommunikál.

Steadypres
Steadypres

A STEADYPRES egy fordulatszámszabályzó, amely 1 vagy 3 fázisú váltakozó feszültségű szivattyúmotorok meghajtására szolgál.

Fliwer intelligens öntözéstechnika
Fliwer

Az öntözésvezérlés során egy komplex vizsgálati rendszerként üzemmel, több összetevő figyelembe vételével vezérli az öntözőrendszert.

Rain I-Dial vezérlők
Rain I-Dial vezérlők

- 4 független program

- Vízkibocsátás szabályozása

- Széles kijelző